Τα Νέα

Συνοπτική ιστορική αναφορά των πεπραγμένων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στα 60 χρόνια ζωής και λειτουργίας του, 1963-2023

Συνοπτική ιστορική αναφορά των πεπραγμένων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στα 60 χρόνια ζωής και λειτουργίας του, 1963-2023.

60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΨ

 

 

 

Κατηγορίες: Γενικά, Δελτία Τύπου