Τα Νέα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ απονέμεται από το 1995  απο την European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA  σε συνεργασία με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΨ  και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΨΕ ,  σε επιφανείς Ψυχολόγους  των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προάγει με το έργο τους την επιστήμη της Ψυχολογίας . Επιτροπή Ψυχολόγων της EFPA αποφασίζει , μετά από προτάσεις, κάθε δύο χρόνια σε ποιον θα απονεμηθεί.

Η απονομή γίνεται πάντα κατά την τελετή έναρξης των συνεδρίων που διοργανώνει η EFPA  σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος το  Centeron Autobiographical Memory Research (CONAMORE) της Δανίας θα λάβει το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ και η απονομή θα γίνει στην Ολλανδία στο ‘Αμστερνταμ στα πλαίσια του 15th European Congress of Psychology.  Ο  ΣΕΨ  και  η ΕΛΨΕ κάθε φορά  δωρίζουν στην EFPA το βραβείο που θα απονεμηθεί.

Κατηγορίες: Γενικά