Τα Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-3-2006

Αθήνα 15-3-2006
Αριθμ. Πρωτ. 9776

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), ο επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα μας (Ν. 991/79 άρθρο 8), με γνώμονα πάντα την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου αλλά και την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους των επαγγελματιών Ψυχολόγων, θέτει σε εφαρμογή από το 2006 τρία ακόμη μέτρα προστασίας του κοινού.
  Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες, οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Ψυχολόγων, ώστε να είναι σίγουροι για την ποιότητα των παρεχόμενων σ`αυτούς υπηρεσιών.

1. Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου από τον Σ.Ε.Ψ.

   Κάθε επαγγελματίας Ψυχολόγος οφείλει πλέον να αναρτά σε εμφανές σημείο στην εξώθυρα ή τον εσωτερικό χώρο του γραφείου του τη Βεβαίωση Πιστοποίησης του Επαγγελματία Ψυχολόγου, η οποία χορηγείται από τον Σ.Ε.Ψ. σε ειδικό πλαίσιο από Plexiglas. Η πιστοποίηση αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η επιπλέον της Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου πιστοποίηση από τον Σ.Ε.Ψ. κρίθηκε αναγκαία, διότι έχουν παρατηρηθεί διαφόρων ειδών ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου, οι οποίες παραπλανούν τους πολίτες. Οι πολίτες, λοιπόν, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ψυχολόγου, θα πρέπει να ζητούν να δουν την πιστοποίηση αυτή, η οποία τους διασφαλίζει ότι απευθύνονται σε εξειδικευμένο επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ο οποίος πληρεί όλα τα προσόντα που απαιτούνται από την πολιτεία ώστε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ψυχολόγου.

2. Έκδοση Επαγγελματικής Ταυτότητας Ψυχολόγου από τον Σ.Ε.Ψ.

   Ο Σ.Ε.Ψ. εκδίδει, από τον Ιανουάριο του 2006, για τους επαγγελματίες ψυχολόγους την Επαγγελματική Ταυτότητα Ψυχολόγου. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο έντυπο, σε σχήμα και μέγεθος τραπεζικής πιστωτικής κάρτας, το οποίο είναι διπλής όψεος ώστε να αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα στοιχεία του κατόχου (ονοματεπώνυμο, αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος, αριθμός μητρώου του ΣΕΨ, αριθμός ευρωπαϊκού μητρώου ψυχολόγων). Η επαγγελματική ταυτότητα ψυχολόγου ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

3. Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών και
Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κάρτα.

   Στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ψ. (www.seps.gr) υπάρχει Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών, όπου οι πολίτες δύνανται μέσω της μηχανής αναζήτησης της ιστοσελίδας, να αναζητήσουν κατά περιοχή ή κατ`αλφαβητική σειρά έγκριτους επαγγελματίες Ψυχολόγους. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, διότι οι επαγγελματικοί οδηγοί που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι κατά κανόνα αναξιόπιστοι, αφού καταχωρούν τους ελεύθερους επαγγελματίες στο ανάλογο επάγγελμα μόνο σύμφωνα με τη δική τους δήλωση και όχι κατόπιν ελέγχου των τίτλων τους. Έτσι, λοιπόν, τώρα πλέον οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν έγκριτους επαγγελματίες ψυχολόγους κοντά στον τόπο διαμονής τους μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Ψ. (www.seps.gr). Η Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κάρτα στη Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Ψ. προσφέρει σημαντική υπηρεσία τόσο στον επαγγελματία ψυχολόγο όσο και στον Έλληνα πολίτη.

   Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) ιδρύθηκε το 1963, είναι ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα μας, υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 991/79, άρθρο 8), εκπροσωπεί το σώμα των Ψυχολόγων σε διάφορα όργανα της πολιτείας (στα Δ.Υ.Π.Ε., Επιτροπή Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Παιδείας, στην Επιτροπή Ψυχολόγων Κ.Ε.Σ.Υ., Αγωγή Υγείας, κ.λ.π.). Επίσης εκπροσωπεί τους Έλληνες Ψυχολόγους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων (E.F.P.A.), που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 200.000 Ψυχολόγους στην Ευρώπη και με πρωτοβουλία της οποίας νομοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων (Directive 2005/36/EC).

Με εξαιρετική τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος,                          Η Γεν Γραμματέας,

Θαλής Ν. Παπαδάκης                  Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα

Κατηγορίες: Γενικά