Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

06/03/2015

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

           

 elAnEt

 

Κέντρο για την Υποστήριξη,

την Εκπαίδευση και την Έρευνα

στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία

(ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»

Το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας εγκαινιάζει ένα κύκλο συζητήσεων γύρω από τους βασικούς θεματικούς άξονες της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας προκειμένου αφενός να διαμορφωθεί ένα δίκτυο συνεργατών που θα μπορέσουν να στελεχώσουν τις μελλοντικές δράσεις του Κέντρου και αφετέρου να συνεισφέρει στον επιστημονικό διάλογο των φορέων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ψυχοκοινωνική ογκολογία.

Οι συζητήσεις αυτές απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, ασκούμενους φοιτητές κοινωνικής εργασίας, μεταπτυχιακούς φοιτητές κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας κτλ) που εργάζονται ή θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και το οικείο περιβάλλον τους.

Θα συζητηθούν οι παρακάτω θεματικές στις ακόλουθες ημερομηνίες:        

Α. Σωματική Ασθένεια- Σωματική Υγεία, Ψυχική ασθένεια- ψυχική υγεία

     Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015                                                          

Β. Σωματικός πόνος- ψυχικός πόνος

     Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Γ. Ψυχοπαθολογία και ασθένεια του καρκίνου

     Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Δ. Ψυχική λειτουργία του ασθενή τελικού σταδίου

     Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Ε. Θάνατος – Πένθος

   Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

                                                                

ΣΤ. Κοινωνικές παράμετροι στην ασθένεια του καρκίνου

   Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο: Τσόχα 18-20, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι (μετρό Αμπελόκηποι) και ώρα 15.00-17.00

Η συμμετοχή στις συζητήσεις είναι δωρεάν.

Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο

socialpsyoncology@cancer-society.gr

Με τιμή,

Η Οργανωτική Επιτροπή                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε

Ι. Ντίνος                                                                             Ε. Φιλόπουλος

Ε. Ξανθοπούλου

Π. Λιακοπούλου

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο: Τσόχα 18-20, Αμπελόκηποι Τσόχα 16, Αθήνα 115 21, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα