Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

13/12/2015

«Ἡ Σημασία τῆς Οἰκογενειακῆς Δυναμικῆς σέ Θέματα Παιδιατρικῆς»

Ὁ Τομέας Σεμιναρίων τοῦ Α.Ψ.Κ καί τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καί σέ συνεργασία μέ τήν Παν/κή Παιδιατρική Κλινική καθώς καί τό Παράρτημα Θεσσαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Κοινωνικῆς Παιδιατρικῆς καί Προαγωγῆς τῆς Ὑγείας, διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

Ἡ Σημασία τῆς Οἰκογενειακῆς Δυναμικῆς σέ θέματα Παιδιατρικῆς»

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ στή Λάρισα, τήν Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Ἰατρική Σχολή, Μικρό Ἀμφιθέατρο 1.

Στὴν Ἡμερίδα, οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργασθοῦν, τόσο θεωρητικὰ ὅσο καὶ βιωματικά, τίς ἐπιδράσεις τῶν οἰκογενειακῶν συναισθηματικῶν συστημάτων, πού ἐμφανίζονται σέ κρίσιμες περιόδους τοῦ Κύκλου Ζωῆς τῆς οἰκογένειας. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στήν τεχνική τοῦ Γενεογράμματος καθώς καί στό ζήτημα τῶν Μαθησιακῶν Δυσκολιῶν πού ἀφοροῦν οἰκογένειες μέ παιδιά σχολικῆς ἡλικίας, ὅπου θά ἐξετασθοῦν οἱ ἐνεχόμενοι παράγοντες ὅπως νοητικοί, ἐκπαιδευτκοί καί οἰκογενειακοί.

Ἡ Ἡμερίδα ἀπευθύνεται σέ ἐργαζομένους καί ἐκπαιδευομένους στόν χῶρο τῆς ὑγείας (ἰατρούς, παιδιάτρους, ψυχιάτρους, φοιτητές τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς καί τῶν ΤΕΙ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ἄ.), καθώς καί σέ ἐπαγγελματίες καί φοιτητές ἄλλων εἰδικοτήτων, ὅπως νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, ὅπως ἐπίσης καί σέ ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται γιά τά οἰκογενειακά θέματα.

Ἡ Ἡμερίδα θά ἀρχίσει στίς 10.00 π.μ. καί θά ὁλοκληρωθεῖ στίς 15.30 (σύνολο διδακτικῶν ὡρῶν 9). Θὰ χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς. Ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων εἶναι περιoρισμένος.

Κόστος Συμμετοχῆς: 35 € (25 € γιὰ φοιτητές)

Πληροφορίες-Ἐγγραφές: www.opc.gr καὶ τηλεφωνικὰ :

Ἀθήνα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 2106447532-3

Λάρισα: κ. Στέλα Ἰ. Λαμπρούλη, 2410.253108

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 16/11/2015

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: Λάρισα Λάρισα Ελλάδα