Τα Νέα

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φοιτητών Ψυχολογίας(European Federation of Psychology Student’s Association-EFPSA, Σύμβουλοι (Advisors) για το EFPSA Junior Researcher Programme (JRP)

Σύμβουλοι (Advisors) γιατο EFPSA Junior Researcher Programme (JRP)

Η  EFPSA αναζητά Συμβούλους (Advisors) για το EFPSAJuniorResearcherProgramme(JRP)-ένα δωδεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς.

Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει την μοναδική ευκαιρία στον κάθε συμμετέχοντα να αναπτύξει τις ικανότητες του πάνω στην έρευνα, την ομαδικότητα, τις δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και τις ακαδημαϊκές του ικανότητες. Κάθε χρόνο υπάρχουν τουλάχιστον έξι ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από έξι προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και ηγούνται από έναν διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό ερευνητή.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το EuropeanSummerSchool(ESS). Φέτος, το ESS θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο με θέμα «EducationalandDevelopmentalPsychology».

Μετά το ESS, οι ομάδες θα εργαστούν εντατικά για 12 μήνες για να ολοκληρώσουν το project τους, δουλεύοντας κυρίως εξ αποστάσεως.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν ξανά από κοντά σε ένα Συνέδριο-το EFPSAJuniorResearcherProgrammeConference. Σε αυτό το Συνέδριο, θα δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει το project της. Επιπλέον, θα υπάρχουν και εξωτερικοί ομιλητές που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στις ομάδες.

Οι συμμετέχοντες του JRP  θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δημοσιεύσουν τη δουλειά τους στο EFPSA’sOpenAccessjournal-theJournalofEuropeanPsychologyStudents(JEPS), καθώς και να την παρουσιάσουν σε μία ειδική συνεδρία στο ετήσιο EFPSACongress, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 350 φοιτητές, καθώς και επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς.

Ο ρόλος των JRPAdvisors είναι να συνεργάζονται με τους JRPCoordinators και τους Επόπτες των ομάδων ώστε να παρακολουθούν την επιστημονική πρόοδο και την ποιότητα των projects, να παρέχουν υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική στις ομάδες.

EFPSA_JRP_Advisors_Guidelines

EFPSA JRP Information

EFPSA_JRP_ApplicationForm_Advisor

 

 

Κατηγορίες: Γενικά