Τα Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 6 / 3 / 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 6 / 3 / 2013

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας  του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά», ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ!!!

Κατηγορίες: Γενικά