Τα Νέα

Μισθολογική Προαγωγή κατόχων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου από το ΣΑΕΠ.

Μισθολογική Προαγωγή κατόχων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου από το ΣΑΕΠ.

Η Πρόεδρος του ΣΑΕΠ ενημέρωσε τον επίσημο εκπρόσωπο του κλάδου των Ψυχολόγων, ΣΕΨ,  στο εν λόγω συμβούλιο, ότι με την υπ΄αριθ. 276/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο αλλοδαπός μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος από το ΣΑΕΠ, λαμβάνεται υπόψιν για τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν.4024/2011.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης διαβιβάστηκε στο Σύλλογό μας  και είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατηγορίες: Γενικά