Τα Νέα

«Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία ιδιωτικών γραφείων Ψυχολόγων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού».

«Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία ιδιωτικών γραφείων Ψυχολόγων

για το χρονικό διάστημα που ισχύουν

τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

            Παρακαλούμε θερμά να ενημερώνεστε και να ακολουθείτε πιστά τις  επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  – ΕΟΔΥ (covid19.gov.gr).

            Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΥΥ ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • 24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι (6) λόγους (βλ. μετακινήσεις https://covid19.gov.gr/covid-map )
  • Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου». Δείτε τις σχετικές οδηγίες στο https://forma.gov.gr/

            Μετά από επιβεβαίωση που έλαβε ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την «Βεβαίωση Μετακίνησης Πολιτών για Επίσκεψη σε Ψυχολόγο» σας ενημερώνουμε:

Α. Ψυχολόγος : Ο ψυχολόγος υποχρεούται να στείλει στον πελάτη γραπτό ή ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS ή e-mail), στο οποίο θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού του γραφείου, όπου θα πραγματοποιηθεί.

Β: Πελάτης : Πριν μετακινηθεί θα πρέπει να φροντίσει για τα κάτωθι:

  1. Ο πελάτης, κατά την μετακίνησή του, οφείλει να φέρει οπωσδήποτε μαζί του το γραπτό μήνυμα SMS ή email που του έχει αποστείλει ο Ψυχολόγος και στο οποίο αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του ραντεβού για συνεδρία καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου του Ψυχολόγου.
  1. Ο πελάτης για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχει 3 επιλογές:

α) SMS στο 13033, β) εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, γ) χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, στα οποία αναφέρονται: Όνομα/Επίθετο, Διεύθυνση Κατοικίας, Λόγος μετακίνησης που εμπίπτει στις επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού, Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή. Ο πελάτης δηλώνει στην Βεβαίωση Τύπου Β, Κατ΄ εξαίρεση Μετακίνηση Πολιτών ως αιτιολογία την «1 – Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία». Τον ίδιο λόγο μετακίνησης δηλώνει και στην περίπτωση που κάνει χειρόγραφη δήλωση αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του Ψυχολόγου.

  1. Ο πελάτης οφείλει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

Στα φυσικά πρόσωπα που μετακινούνται με ψευδή δήλωση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων(300) ευρώ και στους εργοδότες πρόστιμο πεντακοσίων (500 ευρώ).

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν φορούν μάσκα διοικητικό πρόστιμο εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Κατηγορίες: Γενικά