Τα Νέα

Συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων 86901804 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων 86901804 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

ΣΕΨ 20-11-2020 (PDF)

Κατηγορίες: Γενικά