Τα Νέα

Παράταση Εφαρμογής Μεταβατικών ρυθμίσεων του EuroPsy –Basic στη χώρα μας, για δύο χρόνια».

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
 
 
Ανακοίνωση
 
Θέμα: «Παράταση Εφαρμογής Μεταβατικών ρυθμίσεων του EuroPsy –Basic στη χώρα μας, για δύο χρόνια». 
 
Λόγω της πληθώρας των αιτήσεων για την απονομή της Πιστοποίησης EuroPsy – Basic της EFPA, η Εθνική Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράταση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεως για δύο χρόνια, την οποία και έλαβε. 
Κατόπιν τούτου, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν την Πιστοποίηση EuroPsy – Basic και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των Μεταβατικών διατάξεων (βλ. Κανονισμοί EuroPsy, άρθρο 38) μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2018.
Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι που διαθέτουν ήδη τα κανονικά κριτήρια του EuroPsy – Basic (βλ. Κανονισμοί EuroPsy, άρθρο 2) δεν χρειάζεται να περιμένουν τη λήξη της Μεταβατικής  περιόδου για να καταθέσουν την αίτησή τους. 
 
Η Γραμματεία EuroPsy. 
 
 
 
Κατηγορίες: Γενικά