Τα Νέα

Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στις 10:30 π.μ.

Πρόσκληση  για την Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στις 10:30 π.μ.

κατεβάστε την Πρόσκληση  για την Γενική Συνέλευση εδώ

Κατηγορίες: Γενικά