Τα Νέα

Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση 
 
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2019 στις 06.00 π.μ.!!! 
 
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, ώρα 4.00 μ.μ. το απόγευμα
 
Κατηγορίες: Γενικά