Τα Νέα

Παροχή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε κατόχους τίτλων Ψυχολογίας τριετούς διάρκειας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

            Σας γνωστοποιούμε την επιστολή που απηύθυνε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Ψ., με θέμα: «Παροχή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης σε κατόχους τίτλων Ψυχολογίας τριετούς διάρκειας», στην Υπουργό Παιδείας, κα. Νίκη Κεραμέως. Επισυνάπτεται η Αίτηση προσφυγής που είχε καταθέσει ο Σ.Ε.Ψ. στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας γνωμοδότηση στο αν οι κάτοχοι τριετών τίτλων Bachelor στην Ψυχολογία, που λαμβάνουν επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ – σημερινό ΑΤΕΕΝ), δικαιούνται να λαμβάνουν αυτομάτως και επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου.

ΣΕΨ- Επαγγελματική Ισοδυναμία

ΑΙΤΗΣΗ

Κατηγορίες: Γενικά