Τα Νέα

“Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου ” ( αριθ. εκθ. καταθ.

“Ο Σύλλογος  Ελλήνων Ψυχολόγων κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της  πρόσφατης εγκυκλίου  του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου ” ( αριθ. εκθ. καταθ. 3287/28.05.2012)

Μετά από γραπτά και προφορικά διαβήματα προς την πολιτική και ανώτατη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα οποία υπέπεσαν σε ανήκοα ώτα , το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων προχώρησε σε καταγγελία , ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου

Δείτε πλήρη την Αίτηση Ακυρώσεως σε pdf αρχείο εδώ

Κατηγορίες: Γενικά