Τα Νέα

” Eπιστολή προς τα μέλη της Περιφέρειας από την Υπεύθυνη Περιφέρειας ΣΕΨ κα Μαρίνα Μανθούλη “

Aγαπητοί συνάδελφοι,

όπως σας είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο επικοινωνεί με τα μέλη του ΣΕΨ ηλεκτρονικά. Επίσης, στη διάθεση των μελών βρίσκεται και το site του συλλόγου (www.seps.gr) στο οποίο καταχωρούνται τακτικά πληροφορίες, ειδήσεις και παρεμβάσεις που αφορούν το επάγγελμα μας. Το τελευταίο διάστημα, προστέθηκαν ακόμα δύο τρόποι επικοινωνίας, μέσω των social media, με τη σελίδα μας στο Facebook (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων) και τον λογαριασμό μας στο Twitter (@seps_).

Ο ΣΕΨ γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που η ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη είναι απαραίτητη, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο επικοινωνιών και ανταλλαγών, μεταξύ των μελών της περιφέρειας αλλά και προς το ΣΕΨ.

Το ΔΣ αντιλαμβάνεται τις αυξημένες ανάγκες των μελών του που βρίσκονται και εργάζονται στην περιφέρεια και για αυτό ανοίγει ένα άμεσο δίαυλο επικοινωνίας τους με τον σύλλογο. Για το σκοπό αυτό η Υπεύθυνη Περιφέρειας, κα Μαρίνα Μανθούλη, μαζί με το μέλος του ΔΣ Χαράλαμπο Πίσχο, εργάζονται για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου.

Η ενεργοποίηση αυτής της προσπάθειας περιλαμβάνει:

– Την άμεση ανταπόκριση του ΔΣ του ΣΕΨ για ενημέρωση στις επαγγελματικές ανάγκες των μελών.

– Την συσπείρωση των μελών σε κάθε πόλη, μέσω γνωριμίας μεταξύ τους και τη συγκρότηση τοπικών ομάδων.

– Τη διοργάνωση επιστημονικών-επαγγελματικών εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, υπό την αιγίδα του ΣΕΨ.

– Τη δυνατότητα ταξιδιού της Υπεύθυνης της Περιφέρειας για αμεσότερη γνωριμία με τα μέλη των πόλεων.

Για να ξεκινήσει η επικοινωνία, δημιουργήσαμε αποκλειστικά για τα μέλη της περιφέρειας τη διεύθυνση email:  perifereia@seps.gr , όπου μπορείτε να στέλνετε σκέψεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ερωτήματα.


Με τις καλύτερες ευχές μου για την επιτυχία του προγράμματος αυτού,


Η Υπεύθυνη της Περιφέρειας

Μαρίνα Μανθούλη


Κατηγορίες: Γενικά