Τα Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

     Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 .

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα πέντε (35) φοιτητών/τριών, για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ (ΦΕΚ 795 τεύχος B/ 6 Μαΐου 2015).

     Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2016

Κατηγορίες: Γενικά