Τα Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία» Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ψυχολόγων, μελών του ΣΕΨ, στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνημμένα:
1. Επιστολή Υπουργείου Εργασίας
2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
3. Αίτηση Συμμετοχής
4. Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πιλοτική εφαρμογή – Προσωπικός βοηθός

 

Κατηγορίες: Γενικά